THIẾT KẾ QUY HOẠCH, THIẾT KẾ THI CÔNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN SƠN

KTS Đình Chung cùng cộng sự Công ty CP Kiến trúc Đất Việt thực hiện

Công ty cổ phần Kiến trúc Đất Việt tham gia các gói thầu từ khi bắt đầu thực hiện đến khi dự án hoàn thành như: Gói thầu khảo sát địa hình công trình, Gói thầu lập dự án đầu tư xây dựng; Gói thầu Khảo sát địa chất công trình; Gói thầu Tư vấn Thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng; Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTS Lê Đình Chung cùng cộng sự thực hiện