Công trình: Thiết kế phòng khám đa khoa Cẩm Khê

Địa điểm: Trong khuôn viên TTYT huyện Cẩm Khê, TT Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

Quy mô: 4 tầng, 400m2/sàn

Công ty cổ phần Kiến trúc Đất Việt tham gia thực hiện các gói thầu: Tư vấn nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn khảo sát địa chất; Tư vấn thiết kế thi công, lập dự toán; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình