Tên công trình: Thiết kế biệt thự vườn

Chủ đầu tư: Ông Hòa

Địa chỉ: Long An

Diện tích: 1200m2

Phương án 1

Phương án 2

KTS Lê Đình Chung cùng cộng sự thực hiện