Công trình: Thiết kế Trung tâm thương mại kết hợp khu vui chơi trẻ em Mạnh PHát

Chủ đầu tư: CT TNHH MẠNH PHÁT
Địa chỉ: CAO XANH - TP HẠ LONG-QUẢNG NINH

Phối cảnh tổng thể TT Thương mại kết hợp khu vui chơi

TT thương mại

Góc nhìn khác

 

KTS Lê Đình Chung & cộng sự thực hiện