Công trình: Thiết kế Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở

Chủ đầu tư: Ông Hào.

Diện tích xây dựng: 15000m2

Địa điểm xây dựng : TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc.

Góc nhìn  1

Góc nhìn 2

 

 

KTS Lê Đình Chung & cộng sự thực hiện