Công trình: Thiết kế Trung tâm thương mại - Siêu thị Kiên Anh

Chủ đầu tư: Anh Kiên

Địa chỉ: TP Ninh Bình

Diện tích: 200m2x 11 tầng

 

Phương án 1:

Thiết kế trung tâm thương mại - trung tâm thương mại

Phương án 2

Trung tâm thương mại Ninh Bình - Thiết kế trung tâm thương mại

 

KTS Lê Đình Chung & cộng sự thực hiện